DỊCH VỤ Bán Ngọc Tự Động X6.5

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 270,000đ
Hệ số:

Ngọc Bán 7 Sever Anh Em Mua Ủng Hộ 

HƯỚNG DẪN MUA 

Thời gian chuyển ngọc từ 5 đến 7 phút (không vào nick khi đang đặt mua) 

Yêu cầu khi mua ngọc:

1: Nick mua ngọc phải để ở siêu thị

2: Trong nick phải có trên 1 ngọc để ký và thoát game ra, để bên mình vào nick giao dịch ngọc

3: Mã bảo vệ trong nick phải tắt để bên mình vào giao dịch ngọc 

4: Hành trang phải dư ít nhất 1 ô trống.
 

Lưu ýNick bạn phải đầy đủ tất cả 4 yêu cầu trên mới có thể nhận ngọc. Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn.
 

Mua ngọc sẽ chịu phí 5% từ cửa hàng kí gửi: Mua 100 ngọc sẽ nhận được 95 ngọc trong tài khoản.

Mô tả

Theo dõi tiến độ ở mục Dịch vụ đã mua

Thời gian chuyển ngọc từ 5-7 phút và hệ thống bán ngọc tự động 100%.

Dịch vụ khác