Tất cả
rank tinh anh cực cao, toàn skin mắ...
Tướng: 43
Trang Phục: 49
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
600,000đ
nick siêu ngon nha anh em
Tướng: 54
Trang Phục: 50
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
600,000đ
6 trang phục ss
Tướng: 59
Trang Phục: 66
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
1,200,000đ
3 trang phục ss hiếm
Tướng: 54
Trang Phục: 50
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
650,000đ
1 trang phục ss
Tướng: 45
Trang Phục: 54
Đá Quý:
Ngọc 90:
600,000đ
tướng đi mid và ngọc mid cho ae mid
Tướng: 21
Trang Phục: 11
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
200,000đ
thông tin như hình
Tướng: 23
Trang Phục: 8
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
100,000đ
thông tin như hình
Tướng: 29
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
250,000đ
Tướng: 28
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
170,000đ
thông tin như hình
Tướng: 17
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
70,000đ
1 trang phục ss
Tướng: 39
Trang Phục: 40
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
270,000đ
thông tin như hình
Tướng: 31
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
180,000đ
thông tin như hình
Tướng: 21
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
130,000đ
thông tin như hình
Tướng: 16
Trang Phục: 8
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
50,000đ
1 trang phục ss
Tướng: 23
Trang Phục: 19
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
150,000đ
Tướng: 15
Trang Phục: 12
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
50,000đ
thông tin như hình
Tướng: 41
Trang Phục: 41
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
350,000đ
thông tin như hình
Tướng: 25
Trang Phục: 22
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
70,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
250,000đ
thông tin như hình
Tướng: 25
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
170,000đ